استانداردهای سرویس بهداشتی

طبق استانداردهای بین‌المللی فاصلهٔ سرویس بهداشتی از محل کار باید ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
اگر تهویه ازطریق پنجره و فقط از یک طرف صورت گیرد و مساحتی حدود ۱۷۰۰ سانتیمتر مربع نیاز است. درصورت محدودیت فضا، این مساحت حدود ۱۰۰ سانتیمتر مربع است.
کف نباید لغزنده باشد و باید در برابر آب مقاوم باشد و به‌آسانی نیز تمیز شود. همچنین کف باید بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.
دیوارها حداقل باید تا ارتفاع ۲متری کاشی باشد و نیز قابل شستشو باشد.
دمای مناسب برای سرویس‌های بهداشتی ۲۱ درجهٔ سانتیگراد است.
برای هر دو دستشویی، حداقل یک آینه نصب شود.
حداقل ارتفاع مخصوص می‌تواند ۲۰/۲ متر باشد.
حداقل عرض اتاقک هر توالت باید ۸۵ سانتیمتر باشد.
حداقل عرض اتاقک هر توالت باید بیش از ۱۱۰ سانتیمتر باشد.
حداقل طول اتاقک هر دستشویی باید ۱۵۰ سانتیمتر باشد.
فاصلهٔ مرکز دو دستشویی باید ۶۰ سانتیمتر باشد.
فاصلهٔ دستشویی از کنار دیوار ۴۵ سانتیمتر باشد.
حمام محیطی مرطوب است؛ به همین دلیل، درصورتی‌که تاریک باشد، محیط مناسبی برای رشد قارچها خواهد بود؛ بنابراین، بسیار ضروری است که به‌گونه‌ای طراحی شود که حتماً نور طبیعی به داخل آن بتابد.
عرض درِ دستشویی باید ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۷۵ سانتیمتر باشد.