بازار تولید شیر توالت توکار

آیا به دنبال بزرگ ترین بازار های تولید شیر های تولت توکار هستید؟ آیا به نظر شما چرا شیر های توالت توکار بهتر از انواع دیگر دیوار ها هستند؟
بازار های تولیدی زیادی از شیر های توالت توکار در ایران است شاید قبلا از خارج وارد می کردند شیر های توالت را. ولی چند سالی است وارد کنندگان خودشان دست به تولید شیر های توالت توکار زده اند که از نظر کیفیت همان کیفیت شیر های توالت خارجی است و هم قیمتشان پایین تر است.