بازار فروش شیرآلات بهداشتی توالت استاندارد ایران

جنس شیرآلات باید از آلیاژ برنج باشد که حدود 60 درصد ترکیب عمده آن را مس تشکیل میدهد و کمتر از 40 درصد نیز برنج دارد. در ساخت شیرآلات برای فرم پذیری بهتر شیرها به آلیاژ برنج سرب اضافه می شود که حداکثر میزان آن نباید از 2/5 درصد تجاوز کند، زیرا سرب در آلیاژ برنج حل نمیشود ودر صورت تماس با آب گرم حل شده و از راه آب آشامیدنی وارد سیستم گوارش می شود. با واردات بی رویه شیرآلات بی کیفیت چینی، بررسی کیفیت و استانداردسازی شیرآلات صورت گرفت، چرا که شیرآلات چینی حدود 6 درصد سرب را دارا بودند وحتی درصدهایی از آهن و قلع نیز داشتند. موضوعی که برای خریداران شیرآلات مهم است عمر شیر است. اما متاسفانه در ساخت این شیرها، به جای استفاده از شمش فلزات از ضایعات فلزات استفاده می شد و همین امر باعث میشد که آلیاژ به دلیل نداشتن ترکیبات شیمیایی مطلوب بعد از مدتی خراب شوند. در گذشته تولیدات داخلی توان مقابله با محصولات چینی را نداشت. امروزه می بینیم که با رعایت اصول استاندارد و معیارهای آن، شرکت های داخلی در حال حاضر نه تنها از بین نرفتند بلکه پیشرفت چشم گیری داشتند، به گونه ای که در مقام مقایسه نه با چین بلکه با کشورهای اروپایی رقابت میکنند.