بازار فروش شیر روشویی دو پایه

بازار فروش شیر های رشویی دو پایه در شهر های مختلف ایران در چه حدی است؟ شیر های روشویی دو پایه از نظر شکل ظاهری به چه صورتی هستند؟
یکی از شیر های روشویی که در آشپز خانه های قدیم مادر ها بسیار پیدا می شود البته هنوز هم در برخی خانه ها پیدا می شوندشیر های روشویی دو پایه هستند این شیر های روشویی دو پایه دارای دو اهرم که آب سرد و گرم را تنظیم می کنند. این شیر های روشویی در شهر های مختلف ایران دارای بازار فروش خوبی هستند.

منبع: ابزارآلات و شیرآلات ایران