با چایی سبز کیلویی با اضافه وزن خداحافظی کنید

فشار خون بالا باعث آسیب اندام های انتهایی به قلب، کلیه ها و سیستم عصبی مرکزی می شود (آترواسکلروز در 30 درصد موارد و نارسایی احتقانی قلب، سکته مغزی، نارسایی کلیوی و رتینوپاتی در بیش از نیمی از موارد رخ می دهد).

برای اینکه فشار خون در حد نرمال و خوبی باشد می توانید از چایی سبز کیلویی استفاده کنید. در فشار خون خفیف خطر عوارض جانبی بدون درمان زیاد است.

فشار خون بالا یک بیماری پیشرونده و کشنده است (ویلیامز، 1995). برای کنترل فشار خون خفیف از درمان های غیردارویی مانند رژیم غذایی، ورزش، آرامش و یوگا استفاده می شود.

برای فشار خون بالاتر از دیورتیک ها، مسدود کننده های گیرنده آدرنرژیک، مسدود کننده های کانال کلسیم و مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین استفاده می شود (رضوانی، 1990-1991 زارع، 1991، ویلیامز، 1995).

چای سبز

این داروها عوارض جانبی متعددی مانند سرگیجه، افسردگی، نارسایی احتقانی قلب، توهم، تاکی کاردی، آنژین صدری، هیپوکالمی، اختلالات گوارشی و لکوپنی دارند (ویلیامز، 1995).

این عوارض جانبی در بیماران مسن دو تا سه برابر بیشتر از بیماران جوان اتفاق می‌افتد (فشار خون سیستولیک در گروه تحقیقاتی مشارکتی برنامه سالمندان، 1993).

به طور سنتی از داروها یا گیاهانی مانند جوشانده برگ زیتون، سیر (Harenberg، 1978) و به ویژه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) برای کنترل فشار خون استفاده می شود.

در طب سنتی و باورهای عامه، اینها دارای اثرات درمانی مفید و حداقل عوارض جانبی شناخته شده هستند. علی (1991) اثرات عصاره چای ترش را بر کاهش فشار خون در یک مطالعه تجربی بر روی حیوانات ارزیابی کرد. Jonadet (1990) اثرات محافظتی آن را بر عروق انسان و مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین را در آزمایشگاه مشاهده کرد.

با توجه به شیوع بالای فشار خون در ایران، نبود اطلاعات بالینی قابل اعتماد در مورد اثرات این چای خوش طعم که سرشار از ویتامین C است و در مناطق مختلف دنیا استفاده می شود، در دسترس بودن این چای و وجود امکانات برای این مطالعه با هدف بررسی تاثیر چای ترش بر فشار سیستولیک و دیاستولیک بیماران مبتلا به فشار خون ضروری در بیمارستان شریعتی تهران در سال 1374 در تولید آن در ایران انجام شد. درمان ایمن برای کنترل فشار خون بالا و اثرات کشنده ثانویه آن.

قطعات بخش
کارازمایی بالینی
این کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده متوالی به منظور بررسی تأثیر چای ترش بر فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون ضروری انجام شد. بدین منظور 80 بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه از بین 162 بیمار ثبت نام شده یا مراجعه کننده به کلینیک فشار خون بیمارستان شریعتی تهران انتخاب شدند.