تولید انواع شیر روشوی توکار

تولید انواع شیر روشویی توکار در کدام کارخانه های تولیدی ساخته می شوند؟ چرا به شیر های روشویی توکار این عنوان توکار را داده اند؟
شیر های روشویی در انواع مختلفی دربازار ارایه می شوند که یکی از این شیر ها شیر های روشویی توکار هستند و در داخل دیوار کار گذاشته می شوند.
شیر های روشویی توکار در کارخانه های تولیدی بزرگی مثل کارخانه های تولیدی قهرمان و راسان و درخشان و … تولید می شوند.

منبع: ابزارآلات و شیرآلات ایران