خدمات ساخت شیر روشویی سنسوردار

استفاده از شیر روشویی سنسوردار صرفه جویی در مصرف آب را در پی داشته و ساخت شیر سنسوردار یکی از مهم ترین خدمات در تولید لوازم ساختمان است.شیرآلات، بخش مهمی از لوازم ساختمانی را تشکیل می دهند. از آنجا که امروزه صرفه جویی در مصرف آب بسیار مهم است؛ تولید شیر روشویی سنسوردار یا چشمی، مهم ترین بخش خدمات ساخت شیرآلات را تشکیل داده است. زیرا تنها مدل شیری است؛ که هنگام شستشو با آن حتی یک قطره آب هدر نمی رود.