خرید شیرآلات روشویی اهرمی با کارتریج مرغوب

آیا می دانید در شیرآلات جدید به جای مغزی های قدیمی از کارتریج استفاده می شود؟آیا می دانید هر چه کارتریج با کیفیت تر باشد شیر مرغوب تر است؟
کارتریج از قطعات داخلی شیرآلات هست که قابل رویت در ظاهر نیست اما میزان مرغوبیت شیرآلات بهداشتی را جدای از جنس بدنه کارتریج مشخص می کند. کارتریج جایگزین مغزی در شیرآلات قدیمی است که استفاده از آن به دلیل تنظیم سریع آب سبب شده است که دیگر نیازی به دو اهرم برای استفاده از شیر آب گرم وسرد نباشد و در نتیجه باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود.