خرید شیرآلات روشویی اهرمی با کارتریج 40

آیا می دانید شیرآلات دارای سایز بندی هستند؟آیا می دانید کارتریج جایگزین مغزی در شیرآلات است؟
در شیرآلات اهرمی کارتریج جایگزین مغزی شده است.کارتریج مهم ترین کاری که انجام میدهد تنظیم دمای آب به اندازه دلخواه است.کارتریج ها بسته به اندازه شیرآلات دارای دوسایز هستند.سایز 35 و 40 ،سایزهای کارتریج موجود در بازار است.شیرآلات روشویی بزرگتر کارتریج بزرگتری (سایز40) نیاز دارند.