صادرات شیر روشویی فانتزی

صادرات شیر های روشویی فانتزی در بازار های خارجی به چه صورت می باشد؟ تنوع شیر های روشویی فانتزی که در کارخانه ها تولید می شوند چگونه است؟
یکی از شیر های روشویی که بسیار متنوع هستند شیر های روشویی فانتزی هستند که در طرح های زیادی وارد بازار می شوند و جلوه خاصی به سرویس های بهداشتی منازل می دهند.
از نمونه شیر های روشویی که به کشور های خارجی صادر می شوند شیر های روشویی فانتزی هستند.

منبع: ابزارآلات و شیرآلات ایران