عرضه و فروش شیر توالت خارجی

در خرید شیرآلات خارجی(وارداتی) چند توصیه به خریداران می شود. نکته اول اینکه تا حد امکان از خرید اینگونه شیرآلات پرهیز کنند. اگر داشتن یک برند خارجی(وارداتی) برای خریداران مهم و ضروری است، حتما محصولی را انتخاب کنند که عاملیت فروش مطمئن در داخل کشور داشته باشد تا به راحتی امکان استفاده از خدمات پس از فروش و یا تهیه قطعات اجزای سازنده شیر را داشته باشند. در صورت نبود خدمات و موجود نبودن قطعات تعویضی شیرآلات، با یک خرابی در قطعه ای کوچک که به راحتی قابل تعویض است، خریدار به دردسر افتاده ویا حتی ممکن است مجبور به تعویض کل شیر گردد. قیمت  شیرآلات خارجی به دلیل مسائل مربوط به واردات و در دسترس نبودن عامل فروش مستقیم، اغلب بالا خواهد بود و تعویض کل شیر می تواند به ضرر خریداران تمام شود. در آخر اینکه هنگام خرید شیرآلات خارجی از اصل بودن محصول و کشور سازنده آن اطمینان حاصل شود.