قیمت انواع دوش راسان

آیا از قیمت تولید انواع دوش های برند راسان آگاهی دارید؟ به عقیده شما چه عاملی باعث می شود که قیمت تولید و در نهایت فروش دوش های این برند با هم تفاوت داشته باشد.
همان طور که می دانید عوامل بی شماری در تعیین قیمت تولید و در نتیجه فروش یک محصول مانند دوش دخالت دارند که برای مثال می توان به مواردی از جمله: موادی که در تولید یک دوش به کار می روند اشاره کرد، قطعا دوش های مختلف دارای مواد مختلفی هم برای تولید می باشند به همین دلیل وجود چنین عواملی باعث شده قیمت تولید و در نهایت فروش انواع دوش های برند راسان با هم تفاوت داشته باشد و هیچ گاه با یک قیمت ثابت به فروش نرسند.