پخش عمده شیر ظرفشویی روکابینتی بصورت آنلاین

یکی از مدل های شیرهای ظرفشویی شیر ظرفشویی رو کابینتی است.در اینگونه مدل ها باید شیر بطور مستقیم روی کابینت نصب شود، باید این نکته را فراموش نکنیم که حتما شیر را روی کابینت نصب کنیم نه بر روی سینک ظرفشویی. نکته ی دیگری که باید رعایت شود این است که در موقع نصب به اندازه 1 الی 2 سانتیمتر از زیر شیر تا سینک فاصله بگذاریم که برای تمیز کردن به زحمت نیفتید.از مزیت های شیر ظرفشویی رو کابینتی میتوان به این نکته اشاره کرد که درای ظاهری زیبا و بدون هیچگونه درز و شکافی است. این مزیت بیشتر برای آشپزخانه های مدرن قابل توجه است.